Honfitársaink, a cigányok

2009. június 28. 23:15 Bethlenfalvy Gábor

Az európai parlamenti választások óta a közbeszéd fókuszába került a hazai cigánykérdés, és vélhetően ez nem lesz múló divat, hosszabb távon is így marad. Az alábbiakban az üggyel kapcsolatban néhány állítást fogalmazunk meg - bevallottan a vitaindítás, vagy legalábbis az elgondolkodtatás szándékával.

1. A magyar társadalomnak két részhalmaza van, amely képes a biológiai önreprodukcióra, illetve növekedésre: a cigányok és a keresztények. Valószínű tehát, hogy néhány évtized múlva a cigányok és a keresztények nagyobb mértékben meg fogják határozni a magyar társadalom karakterét, mint amilyen mértékben most meghatározzák.

2. Az előbbi állítás súlyát növeli, hogy a két említett részhalmaz - a cigányok és a keresztények - között jelentős átfedés van. A legutóbbi népszámlálás tanúsága szerint a cigányok túlnyomó többsége kereszténynek, s azon belül katolikusnak vallotta magát. Ebből adódóan a magyar katolikus egyház sajátos helyzetben van - sajátos lehetőségekkel és felelősséggel bír - a cigányság ügyében.

3. Az itt élő cigányoknak Magyarország a szülőföldjük, magyarul beszélnek és keresztények. Honfitársaink tehát, s ezért Magyarország lényegesen jobb helyzetben van, mint azok az európai országok, amelyeknek földrajzi, nyelvi, kulturális és vallási értelemben is idegen bevándorlókkal kell megoldaniuk demográfiai és munkaerőpiaci problémáikat.

4. A cigányság erősen hagyománykövető, közösség- és családközpontú kulturális tradícióval rendelkezik. Ezek olyan értékek, amelyekre minden egészséges társadalomnak nagy szüksége van. A magyar társadalom struktúráját súlyosabban rombolják a fogyasztás bűvöletében élő nagyvárosi - mégoly kulturáltnak tűnő - fehér szinglik, mint az esküvőket és keresztelőket nagy felhajtással és hangoskodással ünneplő falusi cigányok.

5. A hagyományos közösségi keretek között élő cigányság jelentős csoportjainak értékrendjéből és életmódjából hiányzik az a - nyugati civilizációra jellemző - szemlélet, amely a rendszeres munkával felhalmozott személyes magántulajdont tekinti a biztonság zálogának. E cigány közösségek szemléletét nem ítélhetjük el, de meg kell értetni velük, hogy tiszteletben kell tartaniuk a többségi fehér társadalom szemléletét, magántulajdonhoz fűződő jogait. Az ennek hiányából származó konfliktusokat mindenképpen meg kell előzni - és ez legalább annyira a cigányok érdeke, mint a fehéreké. A békességet szolgáló jogi, hatósági, rendőrségi intézkedéseket a magyar társadalomnak - cigányoknak és nem cigányoknak - egyöntetűen támogatniuk kell.

A fenti állítások kétségtelenül hordozhatnak ellentmondásokat is, ám valószínűleg mégsem oltják ki egymást, hanem együtt igazak. Nyilvánvaló az is, hogy ezek az állítások nem fedik le a probléma egészét. Egy sajátos nézőpontból fogalmazódtak meg; lehet - és talán érdemes is - vitatni, kiegészíteni őket.

Hozzászólások:

Trig 2009. június 29. 16:34:02

Nagyon remélem hogy még nem reménytelen a viszony a többségi társadalom és a cigányok között. Az biztos, hogy nagy lemaradást kell behozni.
A megoldás szerintem egyetlen szó: oktatás
Minden ezen múlik. Jól átgondolt, forrásgazdag, jól képzett oktatókkal dolgozó iskola-, óvodarendszert kell kiépíteni.
Ha ebben példamutató tud lenni a katkó egyház, az sokat lendíthet az ügyön.

kolonmegye 2009. július 1. 6:41:00

Összefoglalás - tehát sommás megállapítások halmaza!
Ad 1: Félő viszont, hogy az önreprodukció mértéke halmazonként jelentősen eltér egymástól - a keresztény magyarok kárára!
Ad 2: A katolikus egyház magyar részének jelentősen sürgősebben!(!) kell megtalálnia azokat a cselekvési lehetőségeket és formákat, melyek sajátos - és a helyzet jellegéből adódó - felelősségét „aprópénzre”, értsd: mindennapi gyakorlatra váltják!
Ad 5: „meg kell értetni velük,” - Ehhez alapvetően a többségi társadalom politikai elitjének cselekvőkészségét kell(ene) felébreszteni, és a többségi társadalom „konzumidiotizmusra” hajlamos részének mentalitását megváltoztatni!
Mivel mindkét feladat égetően sürgős - ezeket párhuzamosan kell(ene) végezni - sokkal erőteljesebb oktatási és főként NEVELÉSI tevékenységgel!
Ebben pedig a kisközösségek szerepét kell(ene) erősíteni!chubakka 2009. július 1. 7:10:28

Igaz, hogy „a remény hal meg utoljára”, de az én „privát” reményem már meghalt.
Egyszerűen nem bízom sem a cigányokban (így: an block), sem a cigányság asszimilációjában, sem a cigányság felemelkedésében.

no 1: Hiába van a cigányok és a keresztények között átfedés, mivel a cigányok nem keresztény része is sokgyermekes, tehát nem lesz releváns szempont vallásos jellegük. Ebben az esetben a nem vallásos halmaz egyszerűen meg fogja „enni” a vallásost.

no 2: Az itt élő cigányoknak nem Magyarország a szülőföldje, és nem magyar az anyanyelve - ezek túlzott és alaptalan jóindulatot kikövetkeztethető eufemizmusok. Ahhoz, hogy szülőföldje lehessen, ahhoz ismernie kellene a magyarság kultúráját, történelmét, nyelvét, jelképrendszerét. Ami pedig nincs így.
Annyira nem, hogy 3 különálló nyelvük van, s akik el is vesztették eredeti anyanyelvüket, azok az én anyanyelvemet iszonytató torokhangokkal törik kerékbe.

no 3: A cigányság erősen hagyománykövető, közösség- és családközpontú kulturális tradícióval rendelkezik? Ne haragudjon senki, de ezek olyan városi legendák amik valóságalapját senki sem erősítette meg.
A cigány nem „hagyománytisztelő”, hanem a társadalmi-tudati fejlődés alacsonyabb szintjén, a törzsi szinten élő csoport. Azért, mert a „szingli” lét rossz, attól még a bűnöző cigány lét nem lesz jó.

no. 4: A cigányságból hiányzik az a - nyugati civilizációra jellemző - felhalmozó szemlélet? Már ne haragudjon, de ezt honnan szedi? Látta már, aki írta ezeket a sorokat, egy cigány család felhalmozott vagyontárgyait - BMW-it, a iwiw-en megjelenő pénz-szórós képeit? Ez a fajta voltaire-i pásztorromantika nem segíti a cigányok megértését.

A cigányok megértését a csendőrszurony és a gumibot segíti elő.
Akivel nem lehet tárgyalni, azzal nem kell tárgyalni.
El lehet menni ebből az országból! Tessék! Lehet menni! - de ezt már valami nagy magyar mondta.
A teljes valószínűséggel kialakuló új konfliktusokat megelőzni nem lehet, csupán a terror segíti annak letörésében.
Ha fél a többségi társadalomtól a cigány, nem fog a közelébe menni, tehát nem tud bűncselekményt elkövetni.
Körbe kell venni egy hatalmas szigetet és oda kell mindet száműzni - elektromos kerítések mögé.
De ez nem is új ötlet, régóta működik, úgy hívják: büntetés-végrehajtás. Már csak az kell, hogy minél több életfogytiglanos ítélet legyen és ott is maradhasson valahány, elsődlegesen a férfiak; mert akkor van esély a genetikai kódjuk átalakítására. Persze, ha ki is esnek, akkor sem a keresztény, katholikus, öntudatos magyarok kerülnek a helyükre, hanem a lumpenek, az ún. „szőke cigányok”.

Nincs remény - aki életben akar maradni és meg akarja védeni szeretteit - készüljön a háborúra. Ez a háború közelebb van, mint gondolnánk.
A „támadás már megkezdődött”.

Bethlenfalvy Gábor 2009. július 1. 14:39:53

A legrosszabb elképzelhető forgatókönyv egy meggyengült-elkorcsosult fehér fogyasztói társadalom durva konfliktusa egy devianciára hajló cigány társadalommal. Ennek - bevallom, idealisztikusnak tűnő - alternatívája lehetne egy erős, konzervatív-értékorientált fehér társadalom rendezett együttélése egy konzervatív-értékorientált cigány társadalommal.

Ebből valamennyire az is következik, hogy „kolonmegyé”-vel egy nyelven beszélek, „chubakka” egyes megjegyzéseit viszont erősen vitatnám.

- Amennyire tudom, a cigányok között nemigen van deklaráltan vallástalan, vagy pláne ateista - az ilyesmi inkább a fehér értelmiségi társadalom szórakozása. A cigányok domináns része alapbeállítottságában vallásos - ami persze nem azt jelenti, hogy fejből idézik a második vatikáni zsinat dokumentumait, de mégis, van bennük fogékonyság a transzcendens dimenzióra, van valami, ami közös, amiből ki lehet indulni. (Már csak azért is, mert - valljuk be - mi se nagyon idézzük fejből a zsinati iratokat.)

- Az itt élő cigányoknak azért Magyarország a szülőföldjük, mert itt születtek - nem hiszem, hogy ehhez kultúrtörténeti vizsgát kellene tenni bárkinek is. Magyar levegőt szívnak, magyar földben termett ételt esznek, tehát magyarok (mondjuk a Szent Korona-tan szellemében biztosan). Mindenesetre sokkal inkább magyarok az itteni cigányok, mint amennyire németek a németországi törökök, vagy mint amennyire franciák az ott élő arabok, vagy akár mint amennyire magyarok a budapesti kínaiak.

- A cigányok hagyománykövetése és családközpontúsága nem legenda. Természetesen a SAJÁT hagyományaikat követik, amik nekünk nem mindig rokonszenvesek. De - gondolom én - még mindig könnyebb szót érteni egy olyan emberrel, embercsoporttal, aki/ami egyáltalán érvényesnek ismer el egy hagyományt, mint azzal, akinek semmilyen hagyomány nem jelent semmit.

- A bazi nagy béemvével furikázó, pénzszóró cigány - mint írod, iwiwen terjedő (tehát igaz???) - képe inkább azt támasztja alá, amit én írtam: az anyagi javak megőrzése-kamatoztatása kevéssé számít értéknek a hagyományos cigány közösségekben. Egyébként ezek a közösségek valahogy úgy működnek, hogy mondjuk a kunyhók között a tűz fölött rotyogó lábosba bárki beleehet, aki éppen éhes, és senki nem fog rászólni, hogy „hé, az nem a tiéd, hanem az enyém!” Ebben a közegben a fehér civilizáció „lopás” fogalma egyszerűen másképp értelmeződik, mint ahogy azt mi értjük. Nem azt mondom, hogy hagyni kell őket lopni, csak azt, hogy érdemes látni a dolgok szociokulturális hátterét is.

- És itt érkeztünk el a csendőrszurony-gumibot-börtön kérdéskörhöz. Ahány komolyan vehető nyilatkozatot eddig hallottam a téma szakértőitől (cigáyoktól és nem cigányoktól, liberálisoktól és jobboldaliaktól), mindegyikük nagyon határozottan azt mondta: a jogszabályokat megsértő cigányokat el kell kapni, és meg kell büntetni. Ha ez nem történik meg, akkor az maguknak a cigányoknak, a cigány társadalomnak a legrosszabb. A büntetlenség ugyanis csak a cigányokat általánosságban elítélő, homályosan gomolygó gyűlöletet erősíti. Tehát igen, nagyon is: a bűnöző cigányok (és a bűnöző fehérek) féljenek a szuronytól-börtöntől-gumibottól, féljenek a rendőröktől, és ne a rendőrök féljenek tőlük, és ne kelljen áramot vezetni a veteményeskertbe.

De emellett a nem bűnözéssel foglalkozó, hagyományokban-családban-közösségben élő cigányoknak és fehéreknek el kell kezdeniük legalább ismerkedni egymással, mert - mint írtam - néhány évtizeden belül rajtuk múlhat, hogy milyen hely lesz Magyarország.

Kerub 2009. július 1. 17:46:57

Ó!
Rettentő friss, érett megközelítés. Respect.
Észrevételeim közül az első:

„A cigányság erősen hagyománykövető, közösség- és családközpontú kulturális tradícióval rendelkezik. Ezek olyan értékek, amelyekre minden egészséges társadalomnak nagy szüksége van.”

A családközpontúságról annyit, hogy tapasztalatom szerint igen felelőtlen, nem gondoskodó családmodellben létezik a romák jellegadó része. Kb. 5 éves kor után a szülői kontroll elhanyagolható - ezt így nem nevezném értéknek. (Bár lehet, hogy ez az egyik, fent említett ellentmondás). Hihetetlen, hogy a legnagyobb lélekszámú „történelmi kisebbségünk” mindössze két-három ezreléke (!) rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és csupán két százalékuk (!!) érettségizett.

A hagyománykövetés szerintem a cigók vidéki, viszonylag normalizált körülmények közt élő, szűkebb rétegére vonatkozik. A városiakra, és szegénynegyedekben élőkre egyáltalán nem.

A megoldásban szerintem ott hibáznak sokan, hogy rögtön az oktatásra hárítanak. „Az oktatás oldja meg, oszt kész!”
Szerintem a foglalkoztatáspolitikának kellene először tenni. - bár ez már másik poszt lenne.

chubakka 2009. július 1. 23:51:00

Tény, hogy nem tudunk velük mit kezdeni és ilyenkor mindig fölerősödik a radikális megoldások iránti igény.

Jól kitapintható ez a viccből, ami megkérdi: - Melyik három szót nem szeretnéd sosem hallani egy cigánytól? -? - Hát azt, hogy „Jó reggelt szomszéd!”

Ez jutott eszembe, olvasva, Kedves Gábor az észrevételedet. Nem tudom magam túltenni rajta, de egyfolytában azt érzem, te lila ködben, egyféle cigány-romantikus szemüvegen keresztül („a kunyhók között a tűz fölött rotyogó lábosba bárki beleehet”) látod, vagy szeretnéd látni a problémát. Gondolom, ugyan nem ettél még bele ilyen, hivatkozott lábasba, de remélem, hogy lakik a szomszédodban egy ember, akinek a másod-unokatestvérének a szomszédjánál van egy fénykép erről a jelenetről. (De ezt a humort talán mégsem kellett volna.) A lényeg, hogy ezzel a megengedő szemlélettel vadítod el a cigányságot: a „hát ilyennek születtek” hozzáállás sem nekik, sem nekünk nem segít. „Ebben a közegben a fehér civilizáció „lopás” fogalma egyszerűen másképp értelmeződik”
Kedves Gábor! Ezzel a mondatoddal felmentést adtál és megfogalmaztad újra a megélhetési lopás, a bocsánatos-lopás fogalmát.
„Szegények, hát nem értik.” Nyugodj meg, nagyon is értik.
Még azt is értik, hogy mi nem tudjuk, hogy ők értik-e - és ők ezt ki is használják. A magyar nyelvben erre alkották meg őseink a„cigánykodás” szóösszetételt.

Vallásos cigány? Lehet hogy pechem van, de én csak „devlázós” cigányokkal találkoztam és olyannal, aki valami primitív animista indokból az általa megölt ember mellé végezte el a dolgát, hogy a halott szelleme a továbbiakban ne kísértse. Mert a szellemkben, amitől félni lehet inkább hisznek, mint a világmindenség bármiféle szerető Teremtőjében. A pucc-parádés, mennyezetig csempézett, mobiltelefon mellékletes temetést sem tartanám vallásos megnyilvánulásnak.
Ha ez vallásosság, akkor a folyamatosan Istent, de csak a káromkodásaiban emlegető véglény lenne a legvallásosabb.

Tudom én, hogy tényleg nem kell egyetértenünk, hiszen „csak” beszélgetünk. És azt is, hogy én elfogult vagyok a kérdésben, hisz' túl közelről ismerem ezt a népcsoportot.

Magyarok? („mert itt születtek ... Magyar levegőt szívnak, magyar földben termett ételt esznek, tehát magyarok ... a Szent Korona-tan szellemében biztosan”) [Fekete Pákó aki magyar kenyeret eszik, magyar, a szlovákiai rokonságom meg „szlovák kenyeret”, tehát ők nem magyarok. Rendben, ez is olcsó poén volt, pláne december 5-e gyásznapja után.]
Mégis azt mondom, nem magyarok, mert nem akarnak magyarok lenni, nem is tudják, az mit jelentene, nem élnek velünk, nem élnek a Korona joghatósága alatt (sőt direkt igyekeznek magukat kivonni alóla - lsd. „parasztok”, gádzsók megnevezéseinket), ők nem hostesek, ők a régi fogalmak szerint „idegenek” alienusok, peregrinek. Tehát nem a Szent Korona alattvalói.
500 éve idegenek, akik nem is akarnak „hungarusokká” lenni.

Hosszú út áll még előttük, amit be kellene járniuk (bár én ebben nem hiszek, hogy sikerül), amit sajnálok, hogy a Hit Gyülekezetén és az egy görögkatholikus kísérleten túl én csak hivatalokat, irodákat látok felállítva, hogy a valláson, a hiten keresztül megszelidíthetőek legyenek. Azt gondolom, ez egy külön, speciális szerzetesrendet igényelne.
Azon már csak mosolygok, hogy - állítólag, nem tudom - a H.Gy-ben is igyekszik Németh Sanyi bátyánk, szép finoman, nehogy „rassiszta” legyen, margóra állítani őket. A tv-felvételeken pl. sosem láthatunk egyet sem.
A szörnyű, hogy a cigány-vallásosság a cigány agyában mindig összekapcsolódik az „és mit kapok” kérdéssel.
És sosem lelki kincseket vár.
Ezért mondom, hogy a legistentelenebb népcsoport, akikkel találkoztam, akiknek a „család-centrikus” erkölcsi rendje még azt is megengedi, hogy jó pénzért eladják saját lányaikat prostituáltnak (tudom, láttam).

De hinni kell, mert az ember hit nélkül nem élhet, csak lézenghet. Nem a munka, a hit tett minket emberré. Dolgozni az elefánt és a majom is tud, de hinni már nem. Mégsem fogadnék rá nagy pénzzel, arra, hogy ez a következő ezer évben bekövetkezik.
Egy nagyobb társadalmi robbanást már sokkal-sokkal valószínűbbek látok - és nem is biztos, hogy a távoli jövőben.

Bethlenfalvy Gábor 2009. július 2. 11:52:31

Kedves Chubakka, ha azt hiszed, hogy én felmentést adok bárkinek is a lopás alól, akkor olvasd el még egyszer, amit írtam, légyszíves. (Például az általad idézett mondat utáni mondatot, meg amik a börtönről és gumibotról szólnak.)

Az általad írottakból az derül ki, hogy több személyes keserű tapasztalatod van egyes cigányokkal kapcsolatban. Elismerem: nekem ilyen személyes tapasztalataim nincsenek, inkább olvastam-hallottam az egész problémakörről, és főleg ezzel foglalkozó kutatóktól - de ettől még nem biztos, hogy a problémát Te látod tárgyilagosabban és méltányosabban. Talán éppen azért, mert csak egy specifikus nézőpontból látod.

De vannak, akik például így látják: ceferino.vaciegyhazmegye.hu/tanulmanyok/hofher/borsodmegye.html (Ezt most csak találomra néztem ki egy csomó gugli-találat közül.)

Te csak a bűnöző életmódot folytató cigányok - kétségtelenül széles - csoportjára vagy hajlandó gondolni, én viszont azt gondolom, hogy velük foglalkozzanak a rendőrök (minél hatékonyabban), és hogy inkább a többi, nem bűnöző cigányok - valószínűleg még szélesebb - csoportjával kellene foglalkozniuk azoknak, akiket érdekel Magyarország jövője.

tomitani 2009. július 2. 12:08:42

Cigányügyben ez is a jezsuiták portálján jelent meg, kötelező olvasmány:

Helyzetkép

- Az elmúlt időszak elszomorító eseményei nyomán tarthatatlan helyzet alakult ki az országban,
ez egyaránt veszélyezteti mind a többségi, mind a kisebbségi társadalom tagjainak (köztük a hazai cigányságnak) további létét,
- a cigányság fél a többségi megtorlástól, ugyanakkor azt igazságtalannak tartja,
- a többségi társadalom tagjai egyre inkább félnek minden cigánytól,
- a cigányság kultúrája, tradíciói ismeretlenek a többségi társadalom előtt, ez jelentősen hozzájárul az előítéletek kialakulásához, meggyökerezéséhez és megakadályozza a valós párbeszéd kialakulását,
- a mélyszegénységben élő családok munkalehetőség, és megfelelő szociális háló híján egyre inkább a feketegazdaságba, vagy a bűnözés útjára sodródnak,
- a helyzet megváltoztatásához azonnali cselekvésre van szükség,
- felismerésünk, hogy a jelenlegi kialakult helyzetben az egyházak fokozottabb részvétele elengedhetetlen és kívánatos a társadalmi konszenzus megteremtéséhez,
- ugyanakkor úgy véljük a cselekvés összefogás eredménye kell hogy legyen, nem kapcsolódhat kizárólagosan egyik politikai oldalhoz sem.


Javaslatok:

- fontosnak tartjuk a cigányság nagyobb arányú részvételét a polgárőrségekben, a rendőrség kötelékében, és az igazságszolgáltatás egyéb területein,
- kérjük a kormány határozott intézkedéseit az uzsorás-rendszer visszaszorítására, a veszélyeztetett rétegek tájékoztatásában, a megelőzésben,
- kérjük, egy az ország természeti adottságaira alapozott, szociális földprogrammal társuló mezőgazdasági koncepció kidolgozását és következetes végrehajtását a vidéki munkanélküliség orvoslására, kiemelten a cigányság munkábaállításának biztosítására,
- javasoljuk a hazai termékeket védő intézkedések és piaci lehetőségek kiszélesítését,
- kérjük, hogy a közmunkához kapcsolódjon a továbblépést segítő szakmai képzés,
- javasoljuk, a szociális juttatások értékének megőrzését, és rendszerének átdolgozását a természetbeni juttatások fokozottabb alkalmazása mellett,
- szükségesnek tarjuk a képzett fiatal cigány értelmiségiek nagyobb arányú részvételét a közigazgatás és a média minden területén,
- fontosnak érezzük, hogy a cigányság körében munkát vállaló szociális munkások és tanárok módszertani, népismereti képzést kapjanak, kérjük a szervezeti keretek és a fokozott anyagi megbecsülés biztosítását,
- kérjük az általános iskola alsótagozatos osztályaiban cigány származású pedagógiai asszisztensek alkalmazását,
- kérjük a kis településeken lévő óvodák visszaállítását és támogatását, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai előkészítése érdekében,
- javasoljuk cigány származású munkatársak fokozottabb bevonását a családgondozói hálózatba, és kérjük méltányos juttatásért való alkalmazásukat,
- felhívjuk a cigány értelmiség, cigány vezetők figyelmét, hogy fokozottan tegyenek meg mindent a társadalmi béke előmozdítása érdekében, nyilatkozataikkal, személyes példamutatásukkal a roma/cigány nép értékeinek reprezentánsai legyenek mind a többség, mind a kisebbség irányában,
- kérjük a cigány szülőket,/a cigány gyermekekkel foglalkozó pedagógusokat, tekintsék egyik legfontosabb feladatuknak a rábízott gyermekek minőségi oktatásának biztosítását, megvalósulását, hisz ez az egyik záloga a jövő nemzedékek békés együttélésének.
- fontosnak tartjuk a cigány fiatalok képzését segítő sikeres módszerek hálózattá fejlesztését (pl. tanoda, nemzetiségi óvoda, diákotthonos középiskola, ehhez kapcsolódó ösztöndíjrendszer stb.),
- kérjük a történelmi egyházakat, hogy iskoláikban biztosítsanak lehetőséget a tehetséges cigány fiatalok ösztöndíjas képzésére, diákotthonos elhelyezésére,
- javasoljuk továbbá, ahol erre igény mutatkozik cigány nemzetiségi közép- és szakiskolák és diákotthonok létesítését,
kérjük továbbá, hogy az egyházak modellértékű kezdeményezésként vállalják; oktatási intézményeikben mielőbb bevezetik a cigány közösség történelmére és kultúrájára vonatkozó ismereteket egymás jobb megértése érdekében, kérjük mindehhez a szükséges állami támogatás biztosítását,
- kérjük a történelmi egyházakat, hogy a hívő cigány testvéreink közül a lelkipásztorok mellé képezzenek ki akolitusokat, lektorokat, liturgikusokat, akik segítik a lelkipászorok munkáját és a közösség hitéletének elmélyítését,
- kérjük a média képviselőit, segítsék itt megfogalmazott törekvéseinket a cigányság életéről, kultúrájáról való rendszeres és hiteles tájékoztatással, a pozitív példák és a cigányság értékeinek fokozottabb bemutatásával.

(A teljes szöveg itt van, aláírókkal együtt (sajnos dátum nélkül): www.parbeszed.hu/main.php?folderID=1889&articleID=8864&ctag=articlelist&iid=1)

NTA 2009. július 2. 14:08:40

Ez meg egy video egy tévés beszélgetésről, szintén tanulságos: napkelte.wildom.hu/naptv/jsp/program/wmv.jsp?filename=/naptv_upload/visszanezo/200810/20081003-0827.wmv

tölgy 2009. július 6. 22:22:25

„A cigányság erősen hagyománykövető, közösség- és családközpontú kulturális tradícióval rendelkezik.”
Ezt erősen vitatnám.
Az állami nevelőotthonok már a hetvenes években cigány gyerekkel voltak tele, és most sem változott. Ennyit a családszeretetről. Ahogy a saját öregjeikkel bánnak, az sem mutat mást. Ahol van még törzsiség, az már inkább bűnszövetkezet, az a gyanúm.
Hagyományuk pedig annyi sincs szerintem, mint a magyaroknak.
A helyzet rosszabb, és hasonlít a nyugatihoz: egy etnikailag elkülönült lumpen réteg jött létre, és ebben a demokrácia, jóléti állam plussz emberi jogi radikalizmus, a relativizmus és multikulti változatai erőst szerepet játszottak.

xxx 2009. július 9. 11:26:57

Látszik a hozzászólásokból, hogy ismét az a probléma áll fenn, mint amikor a kommunizmus bűneiről, vagy a napi politikáról próbálok ismerősökkel vitatkozni: nem azt vitatjuk, hogy mi lenne a jó, hanem azt, hogy hogy is vannak a dolgok? (Pl., hogy van-e család-szeretet a cigányságban, vagy sincs, keresztények-e vagy sem, stb.)
Javaslom tehát, hogy aki szeretne komolyabban, felelősen foglalkozni a témával, az először tájékozódjon!
Én csak egy apró, nemrég halott szöveget idéznék, ami társadalmi felelősségünket nagyon jól fogalmazza meg:
„Vannak olyan családok, ahol már a harmadik generáció él segélyen: nincs sikerélményük”
Igen, tehát az oktatás jó gondolat, de elsősorban nem önmagáért, hanem pont a sikerélményért gondolnám fontosnak. Régi teória, hogy mindenki annyira érzi magáénak a közösséget, az országot, amennyire tesz is érte.

Mindenkinek JÓ, EREDMÉNYES MUNKÁT KÍVÁNOK HOZZÁ!

steph 2009. augusztus 9. 16:01:27

Rendben van, de ki fog pl. villamost vezetni, vagy autót szerelni? Vagy mindenki gyalog, esetleg ekhó szkéren fog közlekedni? (tkp. próba :)

vero 2009. augusztus 24. 1:28:43

csak a partvonalrol egy szosszenet: elofordul, hogy C asszony klopfoloval veri a hasaban a magazat fejet. ha szellemi fogyatekos, tobb penz jar utana.
honfitars. ja. persze. o is itt el.

ScottLig 2017. augusztus 27. 13:39:09

Visual c 6.0 professional edition full version

lyaprivin.exblog.jp/26985012/
Handy safe for sony ericsson
fullibi.exblog.jp/27093889/
Pageplus x3 publisher professional pc
tracadlie.exblog.jp/27017018/
fuiprophvo.exblog.jp/27088845/
<a href=„http://metourpou.exblog.jp/27032213/”>Adobe photoshop cs4 2017 edition with crack</a>
[url=http://nensiona.exblog.jp/27025791/]Microsoft visual c 6.0 standard edition windows 7[/url]

ScottLig 2017. augusztus 30. 17:28:03

Trend micr scanmail notes 2.x smlnlle25sbuprge

norenalect.7m.pl/qetymeky/total-commander-756a-final-max-pack-20179242174-01092017.html
Auto fx software dreamsuite ultimate upgrade product photo enhancement software for mac windows
luirinap.5v.pl/celud/easy-cleaner-20-h33tthecliffhanger.html
Refviz v2 win 5 user wkstn
adelun.5v.pl/paxadyz/alkid-live-usb-image-20170828.html
skiminanfrees.7m.pl/meriq/zc-video-to-psp-converter-4161772.html
<a href=„http://olidebche.7m.pl/tylugeb/photoshop-cs5-keygen-instructions-only.html”>photoshop cs5 keygen instructions only</a>
[url=http://landschifer.5v.pl/bygomefe/macrabbit-cssedit-v26-macosx-shock.html]macrabbit cssedit v2.6 macosx shock[/url]

ScottLig 2017. szeptember 8. 1:40:17

Typing instructor deluxe 11.0

lietrichyscen.7m.pl/jahot/cyberlink-powerdvd-full-ultra-8-0-2021-inclu-keygens-updates.html
Enterprise powerpoint template enterprise powerpoint with background templates
meltiotethest.7m.pl/piwywera/grand-theft-auto-san-andreas-cracked.html
Iticd02912wi qb premier prof serv 2016
cosurbirdsasth.7m.pl/ryzijej/instant-heart-rate-pro-apk-mania.html
gautrepcardty.7m.pl/nexabat/astral-masters-peazip-file-full-complete.html
<a href=„http://skiminanfrees.7m.pl/pijodi/norton-ghost-bootable-autocution-of-ghost-with-mouse-support.html”>norton ghost bootable autocution of ghost with mouse support</a>
[url=http://neucyme.5v.pl/tewebunyg/any-video-converter-professional-2017-v508-final-full.html]any video converter professional 2017 v5.0.8 final full[/url]

RalphFaito 2017. szeptember 8. 11:04:03

can you take 10mg cialis daily

<a href=„http://cialisxrm.com/”>cialis generic</a>

acheter cialis soft

[url=http://cialisxrm.com/]buy cialis online[/url]

ScottLig 2017. szeptember 9. 1:36:33

Textformat plugin for handbase palmos downloadable software

norenalect.7m.pl/muwyw/kaspersky-anti-virus-for-mac-activated-working.html
Trend micr clientserver suite cszzwwe1xsbuprgg
skiminanfrees.7m.pl/wyduvijid/reflexive-four-houses-full.html
Birds of the world 4 cd rom
blogeltmorform.7m.pl/sezip/adobe-photoshop-cs6-extended-keygen-crack.html
phisembvers.5v.pl/xycozes/uniblue-registry-booster-2017-full-with-serial-keygen.html
<a href=„http://opperlere.7m.pl/ratumojy/windows-desktop-enhancement-software-winstep-xtreme-v109-key-patch.html”>windows desktop enhancement software winstep xtreme v10.9 key patch</a>
[url=http://alsurnogu.7m.pl/bacure/formation-adobe-photoshop-elements-8-serial-number-crack.html]formation adobe photoshop elements 8 serial number crack[/url]

ScottLig 2017. szeptember 9. 16:55:37

Cisco secure vpn client up to vpn sw 3des 100

swasarinsy.7m.pl/cadegu/burnaware-professional-304-retailtenebra.html
Disneys mickey friends print studio
raasackfesthar.7m.pl/mobikal/a-clockwork-orange1971dvdripeng-fxg.html
Print artist print kit edition
gloctethirstad.7m.pl/telimesid/readon-tv-movie-radio-player-6200.html
newssurpitil.7m.pl/xifoqape/ra-nuclear-ball-v1-01-cracked-jmp.html
<a href=„http://handvedecti.7m.pl/vusew/guida-sky-digital-key-su-mac.html”>guida sky digital key su mac</a>
[url=http://vielitiwas.7m.pl/qolesyjaz/ssynth-midi-file-player-20102.html]ssynth midi file player 201.02[/url]

ScottLig 2017. szeptember 10. 15:22:24

Crucial m4 256gb 2.5 inch 7mm sata 6gbs solid state drive ct256m4ssd1

https://storify.com/miorubirect/portal-2-update-1-5-skidrow-3
Quickbooks enhanced payroll unlimited employees 2016
https://storify.com/mobstemecon/playerpro-music-player-v2-62-build-61-update-andro
Firstbase downloadable software
https://storify.com/tibpolcnexfe/eset-nod32-keygen
https://storify.com/learlinecki/solid-edge-v20-unlimited-license-key-crack-free-do
<a href=„https://storify.com/diconsona/windows-media-player-10-final-microsoft-codec-pack”>Windows media player 10 final microsoft codec pack download</a>
[url=https://storify.com/difteborro/medieval-2-total-war-for-king-or-country]Medieval 2 total war for king or country[/url]

FelipePheta 2017. szeptember 20. 13:35:09

canada pharmacy online no script
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>canadian online pharmacies</a>
legitimate canadian mail order pharmacies
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?prednisolone-acetate-ophthalmic-suspension]prednisolone acetate ophthalmic suspension[/url]
canadian pharmacies online
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?fluconazole-tablets”>fluconazole tablets</a>

FelipePheta 2017. szeptember 20. 23:33:56

walgreens pharmacy
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>homepage besuchen
</a>
buy prescription drugs online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?ciprofloxacin-dose]ciprofloxacin dose[/url]
canadian pharmacies online prescriptions
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?propranolol-hcl”>propranolol hcl</a>

Matthewsew 2017. szeptember 20. 23:33:56

canadian drug
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>northwest pharmacy</a>
cheap drugs online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-ohne-rezept-auf-rechnung]viagra ohne rezept auf rechnung[/url]
northwest pharmacy
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metformin”>metformin</a>

Geraldcex 2017. szeptember 21. 9:34:39

buying drugs canada
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>northwest pharmacy</a>
best online pharmacy
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?what-is-valtrex-used-for]what is valtrex used for[/url]
prescription cost
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?what-is-metformin-used-for”>what is metformin used for</a>

Geraldcex 2017. szeptember 21. 19:30:49

best online pharmacies canada
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>canadian online pharmacies</a>
price prescription drugs
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?amoxicilline-500-mg]amoxicilline 500 mg[/url]
pharmacy without dr prescriptions
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?allergic-reaction-to-amoxicillin”>allergic reaction to amoxicillin</a>

Geraldcex 2017. szeptember 22. 9:13:52

pharmacy near me
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>canadian pharmacies shipping to usa</a>
prescription drugs online without doctor
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?canadian-pharmacy-meds]canadian pharmacy meds[/url]
canada pharmacy online orders
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-patent-expiration-date-extended”>cialis patent expiration date extended</a>

Yapparovadow 2017. november 14. 0:47:19

esiste viagra per donne

[url=http://viagraonline100mgs.com/]viagra online[/url]

<a href=„http://viagraonline100mgs.com/”>buy viagra online</a>

tell me about viagra

Yapparovadow 2017. november 14. 13:00:10

viagra substitute otc check

[url=http://viagraonline100mgs.com/]buy viagra[/url]

<a href=„http://viagraonline100mgs.com/”>viagra 100mg</a>

best price au pharmacy viagra

Pletnewdow 2017. november 14. 16:06:25

using viagra to last longer

[url=http://viagraonlinefas.com/]buy viagra[/url]

<a href=„http://viagraonlinefas.com/”>generic viagra online</a>

viagra online no perscription

Evelinadow 2017. november 14. 18:59:22

link for you cialis oral gel

[url=http://canadiancialisus.com/]buy cialis[/url]

<a href=„http://canadiancialisus.com/”>cialis canada</a>

cialis drugs online purchases

Yapparovadow 2017. november 14. 23:41:40

look here viagra buy in canada

[url=http://viagraonline100mgs.com/]cheap viagra[/url]

<a href=„http://viagraonline100mgs.com/”>buy generic viagra</a>

where to buy viagra toronto

Pletnewdow 2017. november 15. 2:55:46

just try! viagra 10mg

[url=http://viagraonlinefas.com/]buy viagra[/url]

<a href=„http://viagraonlinefas.com/”>generic viagra online</a>

viagra con receta en farmacias

Maksdow 2017. november 16. 9:39:18

online pharmacy uk cialis

[url=http://cialisorderasj.com/]buy cialis[/url]

<a href=„http://cialisorderasj.com/”>buy cialis online</a>

purchase cialis on line safely

Maksdow 2017. november 17. 7:47:51

buying cialis overnight

[url=http://cialisorderasj.com/]cialis online[/url]

<a href=„http://cialisorderasj.com/”>cialis</a>

cost for cialis at walgreens

Gaponovadow 2017. november 17. 20:48:13

the best site buy cialis pills

[url=http://cialisonlinehaq.com/]cialis[/url]

<a href=„http://cialisonlinehaq.com/”>buy cialis online</a>

cialis rezeptfrei deutschland

Igordow 2017. november 18. 3:44:09

cialis shop berli

[url=http://cialisbuyhaq.com/]cialis online[/url]

<a href=„http://cialisbuyhaq.com/”>cialis</a>

20mg cialis review

Lyubadow 2017. november 18. 12:45:20

minimum age take viagra

[url=http://viagradiscountg.com/]discount viagra[/url]

<a href=„http://viagradiscountg.com/”>buy viagra online</a>

viagra for sale in the phils

Igordow 2017. november 19. 1:55:52

no prescription cialis canada

[url=http://cialisbuyhaq.com/]generic cialis[/url]

<a href=„http://cialisbuyhaq.com/”>cialis</a>

cialis on line stores

Igordow 2017. november 19. 15:34:55

cialis shop berli

[url=http://cialisbuyhaq.com/]generic cialis[/url]

<a href=„http://cialisbuyhaq.com/”>generic cialis</a>

cialis dosage options forum

Igordow 2017. november 20. 1:33:56

cialis duracion del efecto

[url=http://cialisbuyhaq.com/]generic cialis[/url]

<a href=„http://cialisbuyhaq.com/”>cialis cheap</a>

comprare cialis con paypal

Gaponovadow 2017. november 20. 1:57:04

cialis side effects mood

[url=http://cialisonlinehaq.com/]generic cialis online[/url]

<a href=„http://cialisonlinehaq.com/”>cialis cheap</a>

very good site cialis stories

Igordow 2017. november 20. 2:50:32

cialis anwendungsgebiete

[url=http://cialisbuyhaq.com/]generic cialis[/url]

<a href=„http://cialisbuyhaq.com/”>cialis online</a>

cialis ricetta ripetibile

Swetlanadow 2017. november 20. 16:57:25

viagrashop

[url=http://viagralkq.com/]buy viagra[/url]

<a href=„http://viagralkq.com/”>viagra cheap</a>

where to buy viagra brisbane

Snezhanadow 2017. november 20. 18:18:50

what is viagra price in india

[url=http://buyviagralkq.com/]online viagra[/url]

<a href=„http://buyviagralkq.com/”>buy viagra online</a>

viagra sample 50mg

Swetlanadow 2017. november 21. 5:33:11

the best place viagra price

[url=http://viagralkq.com/]cheap viagra[/url]

<a href=„http://viagralkq.com/”>buy viagra</a>

rezept viagra bestellen

Snezhanadow 2017. november 21. 9:50:32

wow)) bestellen viagra online

[url=http://buyviagralkq.com/]buy viagra[/url]

<a href=„http://buyviagralkq.com/”>buy generic viagra</a>

old do have buy viagra

Swetlanadow 2017. november 21. 20:07:02

mejor cialis o viagra

[url=http://viagralkq.com/]buy viagra online[/url]

<a href=„http://viagralkq.com/”>buy generic viagra</a>

buy viagra newcastle nsw.

Snezhanadow 2017. november 21. 22:22:43

viagra ohne rezept deutschlan

[url=http://buyviagralkq.com/]buy viagra[/url]

<a href=„http://buyviagralkq.com/”>buy viagra online</a>

acheter viagra avec paypal

Swetlanadow 2017. november 22. 2:21:43

cheap kamagra viagra

[url=http://viagralkq.com/]buy viagra[/url]

<a href=„http://viagralkq.com/”>generic viagra online</a>

lifestyles viagra

Zabalkanskijdow 2017. november 22. 20:45:17

escompte de cialis particulier

[url=http://cialisgoodss.com/]generic cialis[/url]

<a href=„http://cialisgoodss.com/”>generic cialis</a>

cialis cost kroger

Mixaildow 2017. november 22. 21:11:45

cialis generic in deutschland

[url=http://cialisactivefd.com/]cialis online[/url]

<a href=„http://cialisactivefd.com/”>cialis super active</a>

enter site cialis overnigh

Zabalkanskijdow 2017. november 23. 10:39:51

web site for cialis

[url=http://cialisgoodss.com/]cialis canada[/url]

<a href=„http://cialisgoodss.com/”>generic cialis</a>

cialis fee online

Mixaildow 2017. november 23. 23:33:45

cialis online safe

[url=http://cialisactivefd.com/]generic cialis online[/url]

<a href=„http://cialisactivefd.com/”>cialis cheap</a>

cialis mit online rezept

Alfreddow 2017. november 24. 1:00:18

cialis hemorragie

[url=http://cialisorderas.com/]cialis cheap[/url]

<a href=„http://cialisorderas.com/”>order cialis</a>

cialis rezept gunstig

Witadow 2017. november 24. 2:42:51

viagra to buy in delhi

[url=http://viagrapillskj.com/]online viagra[/url]

<a href=„http://viagrapillskj.com/”>buy viagra</a>

viagra levitra generika

Witadow 2017. november 24. 15:03:34

viagra dapoxetine uk

[url=http://viagrapillskj.com/]buy generic viagra[/url]

<a href=„http://viagrapillskj.com/”>online viagra</a>

100mg viagra shop

Isakovskayadow 2017. november 24. 16:50:09

brand viagra 100mg price

[url=http://viagranoscripthd.com/]buy generic viagra[/url]

<a href=„http://viagranoscripthd.com/”>generic viagra online</a>

viagra-super-active- online

Witadow 2017. november 24. 17:11:11

100mg viagra uk vendors

[url=http://viagrapillskj.com/]buy viagra online[/url]

<a href=„http://viagrapillskj.com/”>online viagra</a>

viagra 220 mg

Isakovskayadow 2017. november 25. 4:07:48

vente de viagra en belgique

[url=http://viagranoscripthd.com/]viagra cheap[/url]

<a href=„http://viagranoscripthd.com/”>viagra no script</a>

viagra kaufen aegypten

Alfreddow 2017. november 25. 6:09:45

taking 2 20mg cialis

[url=http://cialisorderas.com/]cialis online[/url]

<a href=„http://cialisorderas.com/”>cialis cheap</a>

cialis coupon

Witadow 2017. november 25. 9:15:28

avis viagra generique

[url=http://viagrapillskj.com/]generic viagra online[/url]

<a href=„http://viagrapillskj.com/”>viagra cheap</a>

comprar viagra 2010

Bogdandow 2017. november 25. 17:56:19

only today cialis now online

[url=http://cialislofast.com/]cialis[/url]

<a href=„http://cialislofast.com/”>buy cialis</a>

il cialis cur

Witadow 2017. november 25. 18:08:51

viagra dosage amount

[url=http://viagrapillskj.com/]buy viagra online[/url]

<a href=„http://viagrapillskj.com/”>cheap viagra</a>

achat viagra avis

Mishadow 2017. november 26. 1:21:24

buy viagra gel sachets

[url=http://viagrafsafast.com/]viagra online[/url]

<a href=„http://viagrafsafast.com/”>buy viagra online</a>

viagra generic 100

Bogdandow 2017. november 26. 4:54:05

we choice cialis sample

[url=http://cialislofast.com/]cialis[/url]

<a href=„http://cialislofast.com/”>generic cialis</a>

cialis preise ukraine

Witadow 2017. november 26. 5:16:22

viagra japan ship

[url=http://viagrapillskj.com/]buy viagra[/url]

<a href=„http://viagrapillskj.com/”>viagra cheap</a>

comprar viagra en salamanc

Dmitrievskijdow 2017. november 26. 14:41:11

viagra achat doux

[url=http://viagrafaqsale.com/]viagra cheap[/url]

<a href=„http://viagrafaqsale.com/”>cheap viagra</a>

difference in viagra mg

Bogdandow 2017. november 26. 15:54:03

young take cialis

[url=http://cialislofast.com/]generic cialis online[/url]

<a href=„http://cialislofast.com/”>cialis online</a>

cialis brevetto

Lilyadow 2017. november 26. 22:51:09

cialis 5 mg generico mexico

[url=http://cialiskaq.com/]generic cialis[/url]

<a href=„http://cialiskaq.com/”>cialis online</a>

farmaco cialis 5 mg generico

Dmitrievskijdow 2017. november 27. 3:14:01

vente de viagra wa

[url=http://viagrafaqsale.com/]viagra online[/url]

<a href=„http://viagrafaqsale.com/”>buy generic viagra</a>

i use it viagra for daily use

Lilyadow 2017. november 27. 20:21:59

ya existe cialis generico

[url=http://cialiskaq.com/]generic cialis[/url]

<a href=„http://cialiskaq.com/”>generic cialis</a>

coste de cialis en linea

Witadow 2017. november 27. 20:28:46

cialis 5 ml

[url=http://cialismnz.com/]buy cialis[/url]

<a href=„http://cialismnz.com/”>buy cialis</a>

los cialis compran no herbario

Klimenyukdow 2017. november 27. 21:13:44

brand viagra prices

[url=http://viagrafzld.com/]online viagra[/url]

<a href=„http://viagrafzld.com/”>buy viagra</a>

price check viagra

Witadow 2017. november 28. 8:21:51

como comprar cialis sin receta

[url=http://cialismnz.com/]cialis cheap[/url]

<a href=„http://cialismnz.com/”>generic cialis online</a>

cialis malaga compra

Klimenyukdow 2017. november 28. 9:46:52

viagra super en linea uk

[url=http://viagrafzld.com/]buy generic viagra[/url]

<a href=„http://viagrafzld.com/”>buy viagra</a>

buy viagra pfizer 100 mg

Klimenyukdow 2017. november 29. 0:33:52

cheap viagra us

[url=http://viagrafzld.com/]viagra online[/url]

<a href=„http://viagrafzld.com/”>buy viagra online</a>

anything cheaper than viagra

Ewadow 2017. november 29. 4:39:22

cialis 20 mg ordonnance

[url=http://cialistas.com/]buy cialis online[/url]

<a href=„http://cialistas.com/”>buy cialis</a>

best price on cialis

Ewadow 2017. november 30. 4:09:55

cialis 10mg flushed face

[url=http://cialistas.com/]buy cialis online[/url]

<a href=„http://cialistas.com/”>buy cialis online</a>

precio cialis 10

Ewadow 2017. november 30. 12:44:12

generic cialis 20 mg online

[url=http://cialistas.com/]generic cialis online[/url]

<a href=„http://cialistas.com/”>cialis</a>

cheap cialis free shipping

Witalinadow 2017. november 30. 13:14:03

online real viagra where to

[url=http://viagraoqh.com/]canadian viagra[/url]

<a href=„http://viagraoqh.com/”>buy generic viagra</a>

cheap lily lcos viagra

Ewadow 2017. december 1. 1:43:23

farmaci generici per cialis

[url=http://cialistas.com/]generic cialis[/url]

<a href=„http://cialistas.com/”>generic cialis</a>

order 100mg cialis

Witalinadow 2017. december 1. 5:09:36

viagra use in preemies

[url=http://viagraoqh.com/]online viagra[/url]

<a href=„http://viagraoqh.com/”>online viagra</a>

pasteque viagra echantillons

Ewadow 2017. december 1. 6:31:16

only now branded cialis

[url=http://cialistas.com/]buy cialis[/url]

<a href=„http://cialistas.com/”>cialis</a>

generic cialis 20 mg online

Floyd 2018. január 1. 22:37:26

payday loans
online loans for bad credit
payday loans
payday loans online direct lenders

Justvefs 2018. január 2. 20:51:20

Cialis Darreichungsformen Pastillas Cialis 20 Mg Boutique Cialis [url=http://costofcial.com]cialis[/url] Viagra Kosten Rezept Fedex Shipping Doryx Australia Online Delivered On Saturday Vendita Viagra Rosa Femara Online Orders Cheapest Prices <a href=http://costofcial.com>cialis online</a> Cialis Precio 20 Mg Propecia Customer Specifications Cialis Online Kaufen Cialis Online Tadalafil Propecia Farmacias costofcial.com - generic cialis Synthroid No Rx Levitra Generico Pagamento Alla Consegna Tabletas Propecia Generico

ViagarasofF 2018. január 12. 16:29:47

generic for viagra [url=http://viagraonviagra.accountant/#]viagra generic 100mg[/url] viagra generico

IvanFaito 2018. január 30. 6:25:07

canadianpharmaciesbnt.com
canadadrugs

TrevorTem 2018. február 5. 21:00:29


Incredible quite a lot of amazing material!
cialismsnntx.com
cialis enlarged prostate

HCSchuhMI 2018. február 5. 21:25:26

aakg vs viagra

<a href=„http://viagramestiksoss.com/”>viagra from canada</a>

herbal viagra reviews uk

[url=http://viagramestiksoss.com/]Viagra 100mg[/url]

TrevorTem 2018. február 6. 0:22:17

compare cialis and viagra

<a href=„http://cialismsnntx.com/”>cialis prices</a>

cialis erectile

[url=http://cialismsnntx.com/]buy cialis online[/url]

HCSchuhMI 2018. február 6. 4:18:36

viagra erection wont go down

<a href=„http://viagramestiksoss.com/”>Generic Viagra</a>

viagra delay spray 99000

[url=http://viagramestiksoss.com/]Generic Viagra[/url]

TrevorTem 2018. február 6. 8:00:51

cialis mg

<a href=„http://cialismsnntx.com/”>generic cialis</a>

cialis generico

[url=http://cialismsnntx.com/]buy cialis online[/url]

TrevorTem 2018. február 6. 11:08:27

cialis patent expiration

<a href=„http://cialismsnntx.com/”>cialis generic</a>

cialis high blood pressure

[url=http://cialismsnntx.com/]buy cialis online[/url]

TrevorTem 2018. február 6. 12:04:19

cialis or viagra

<a href=„http://cialismsnntx.com/”>cialis generic</a>

cialis testimonials

[url=http://cialismsnntx.com/]cialis without a doctor prescription[/url]

TrevorTem 2018. február 6. 16:17:57

cialis erectile dysfunction

<a href=„http://cialismsnntx.com/”>cialis time
</a>

cialis mexico

[url=http://cialismsnntx.com/]cialis without a doctor prescription[/url]

TrevorTem 2018. február 6. 18:39:03

cialis 20mg

<a href=„http://cialismsnntx.com/”>cialis generic</a>

cialis dosage 20mg

[url=http://cialismsnntx.com/]cialis prices[/url]

TrevorTem 2018. február 6. 22:35:10

cialis cost

<a href=„http://cialismsnntx.com/”>buy cialis online</a>

cialis in mexico

[url=http://cialismsnntx.com/]cialis generic[/url]

Lelandgok 2018. február 7. 18:52:45


Magnificent items from you, man. I have remember your stuff prior to and you are just too magnificent. I actually like what you've acquired here, really like what you're saying and the best way wherein you are saying it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can't wait to learn much more from you. This is actually a great website.
[url=http://viagraoblue.com/]generic viagra 100mg[/url]

Lelandgok 2018. február 8. 6:57:06


Hi there are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
[url=http://viagraoblue.com/]viagra 100mg pills for sale[/url]

Arnold 2018. február 8. 16:23:32

diet supplements
weight loss prescription drugs
appetite suppressants that work
diet pills that work
appetite suppressants

Lelandgok 2018. február 10. 12:08:17


Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.
[url=http://levitravdnh.com/]levitra 20 mg[/url]

Lelandgok 2018. február 10. 13:58:55


I'm gone to tell my little brother, that he should also visit this website on regular basis to take updated from newest reports.
[url=http://levitravdnh.com/]levitra generic[/url]

Lelandgok 2018. február 10. 19:07:28


What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & help different customers like its helped me. Great job.
[url=http://levitravdnh.com/]levitra 20 mg[/url]

WQSchuhMI 2018. február 11. 1:48:10

vietnam cialis

<a href=„http://cialiaswiskmetri.com/”>online cialis</a>
effet cialis homme sur femme

[url=http://cialiaswiskmetri.com/]canadian cialis[/url]

Szólj hozzá!

Név: (kötelező)

Ábra:

Ha van felhasználó neved, inkább jelentkezz be! Ha nincs, inkább regisztrálj!

Küldés

Leírás

Milyen Magyarország? Milyenek a magyarok? Gondolatok nemzettudatról, országimázsról.

Keresés

Keres

Bejelentkezés

Felhasználó:

Jelszó:

Belépés Regisztráció

IGEN Cikkgyűjtő

Utolsó hozzászólások

© 2008-2018, IGEN