(Forrás: www.mariaut.hu)

A Mária Út - Via Mariæ projekt célja, hogy Közép-Európa vallási értékeit egységes rendszerré szervező spirituális turista útvonal és zarándok útvonal hálózat épüljön ki Magyarországon és Közép-Európában, amely összeköttetést teremt kelet-nyugati irányban az osztrák Mariazell, Budapest, Máriapócs és Csíksomlyó között, valamint észak-déli irányban Częstochowa, Esztergom, Budapest, Máriagyűd és Međugorje között.

A spirituális turista útvonal fejlesztésének első szakasza a Mária Út Mariazell és Csíksomlyó közötti szakaszának kijelölése és kiépítése. A két Mária-zarándokhely között a tervek szerint több alternatív útvonal fog vezetni. Az északi főút az ország északi részén, a Kőszeg, Celldömölk, Bakonybél, Zirc, Budapest, Mariabesnyő, Máriapócs útvonalon halad (alternatív útvonalakkal Vasvár, valamint Esztergom - Márianosztra - Mátraverebély-Szentkút felé).

A későbbiekben lehetőség nyílhat
• egy észak-déli Mária Út főútvonal kialakítására (Lengyelországból, Szlovákián, Magyarországon át, Horvátország és Hercegovina felé), valamint
• az ország déli részén vezető második számú kelet-nyugati főútvonal kiépítésére is, melynek fő csomópontjai Mariagyűd és az erdélyi Máriaradna.

A Mária Út koncepcióját további a főútvonalakhoz kapcsolódó helyi, térségi zarándokútvonalak, alternatívák és ráhordó, illetve leágazó zarándokút-szakaszok egészíthetik ki.

Az utat vagy annak kisebb szakaszait bármely irányban, egyénileg vagy csoportosan is be lehet majd járni, a tervezett útjelzésekre és térképes útikalauzra támaszkodva, az ajánlott szálláshelyek igénybevételével.

A tervezett Mária Utak spirituális, lelki, szellemi és fizikai középpontja, azaz a kelet-nyugati és észak-déli utak középpontja Budapest XII. kerületében, a Normafa mellett, a Szent Anna réten található.

A Mária Út több mint turistaút, több mint zarándokút, több mint értékes program, több mint értékek gyűjteménye, több mint az önismeret útja, több mint új szemlélet, több mint jó társaság, több mint kultúra, több mint szakralitás, több mint turisztikai ajánlat, több mint spirituális élmény, több mint Közép-Európa felfedezése, több mint az országkép gazdagítása - több mint 1400 km...

A zarándokutak kiemelkedő és fokozódó jelentőségűek a világban. A keresztény kultúrkörben sok tízmillió embert vonzanak évente. Magyarok is egyre többen járják Nyugat-Európa híres zarándokútjait. De miért is utaznánk el mindig ilyen messzire, ha itthon is lehet zarándokolni?
A Mária Út gyakorlati előképeinek tekinthetjük a szervezett, rövid, vagy több napos magyarországi zarándoklatokat (Ferences zarándoklatok, sümegi zarándoklatok, Élő Rózsafüzér, máriapócsi zarándoklatok).

A Mária Út ideája három pilléren nyugszik:

1. a spiritualitást, a lelki, szellemi és fizikai megújulást, újjászületést, illetve a mindennapi élet hajszájából való kiszakadást, és az adott élethelyzetükben választ, eligazodást, kihívást vagy csendet keresők számára egy vonzó, egyedi értékeket hordozó és élményt nyújtó, biztonságos közép-európai és magyar spirituális turistaútvonal és zarándok-úthálózat létrehozása, mely részenként és szakaszaiban is bejárható;

2. Közép-Európa lelki, fizikai egységének és összetartozásának erősítése, valamint vallási, kulturális, természeti értékeinek, gyökereinek, hétköznapjainak megismertetése a világgal,

3. a kereszténység több ezer éves értékeinek felfedezhetővé, megtapasztalhatóvá tétele, megőrzése, valamint égi édesanyánk Szűz Mária és egyszülött fiának a mi Megváltónknak megmentő, segítő, óvó, szerető és védő jelenlétének jelenlévővé tétele a világban és továbbadása a jövő nemzedékeinek

A gyalogos zarándoklás a természet csodáit és az Istent kereső ember alkotásait, az imádságos lélek nyomait követi, és valódi alkalom arra, hogy az ember nyitott legyen a teremtő felé. Ha pedig ez a találkozás megtörténik, az fordulatot hozhat az ember életében. Az út belső utunkká is válik - egy hosszabb zarándoklatról életre szóló élményekkel, lelkileg megújulva térhetünk haza. Ha pedig sok ember kezd új útra térni, az megváltoztatja a társadalmat is, s már itt a Földön élhetőbbé és szebbé válhat a világ.

A Mária Út hozzájárul a helyi turizmus fejlődéséhez is, rendszerbe foglal olyan látnivalókat, „rejtett kincseket", melyeket ma csak kevesen keresnek fel. A Mária Út beilleszkedik az európai gyalogos, illetve kerékpáros utak hálózatába. A Mária Út - Via Mariæ olyan spirituális turistaútvonal-hálózat, ami elsősorban a természetben vezeti útvonalát. Gyalogos és későbbi kerékpáros vonalvezetése igyekszik elkerülni a forgalmas közutakat. A Mária Út - Via Mariæ a turizmus, ezen belül is kiemelten az örökégi, természeti és vallási turizmus húzóprojektje lehet a közép-európai térségben, de nem csak a vallásos emlékeket kívánja feltárni, hanem az érintett útvonalhálózaton és környezetében fekvő kulturális-, öko-, egészségi-, gazdasági- és természeti kincseket, helyi hagyományokat, népi, nemzeti szokásokat is. A Mária út tehát mindazoknak szól, akik jó szándékkal, nyitott szívvel útra kelnek, hogy mélyebben megismerjék önmagukat, s a különböző vidékeket, városokat, kegyhelyeket. Az egybefüggő gyalogutat természeti és kulturális értékek egyaránt jellemzik: erdők, mezők, puszták, vadregényes völgyek, falvak, városi séták, kegyhelyek és templomok, nevezetességek.

A keresztény világ zarándoklatai Jézus életének színteréhez, szentek emlékhelyihez vagy Szűz Mária kegyhelyeihez vezetnek. Magyarország több helyi jelentőségű vallási-zarándokvonzerőt mutat fel, de a nemzetközi zarándoklatokban nincs különös vonzása, pedig a Kárpát-medence a Mária-tisztelet szempontjából óriási értékekkel és lehetőségekkel rendelkezik. A Mária-tiszteletnek és a búcsújárásnak Szent István királyig visszanyúló, mély gyökerei és kiemelkedően gazdag, ma is élő hagyományai vannak (Regnum Marianum). Ezek ihlették és táplálják a Mária út megvalósítását: hogy legyen egy út, melyre a kegyhelyeket mint egy rózsafüzér szemeit fűzzük fel.

A Mária Zarándokút létrehozásának elsődleges célja, hogy újra megerősítsük a térség Szűz Mária iránti mélyen gyökerező tiszteletét és szép hagyományait. Cél, hogy a Mária kegyhelyek rendkívüliségét felfedeztessük a világgal és segítségével Mária üzenetét tolmácsoljuk a világnak. A zarándokút olyan eszköz lehet, amely hívő és nem hívő emberek tömegének segítheti a Jézushoz vezető útra való rátalálását. A zarándokút létrehozása emellett lehetőséget teremthet Szűz Mária kegyhelyeinek rendbetételére, ahhoz adományok, támogatások, közösségi források megteremtésére. Létrehozhatunk zarándok-szálláshelyeket, ahol a zarándokút szelleméhez méltó lelkiséget képviselő környezetben pihenhetnek a zarándokok.

További információ: www.mariaut.hu

 

Hozzászólások:

Nincs hozzászólás.

Szólj hozzá!

Név: (kötelező)

Ábra:

Ha van felhasználó neved, inkább jelentkezz be! Ha nincs, inkább regisztrálj!

Küldés

Leírás

Milyen Magyarország? Milyenek a magyarok? Gondolatok nemzettudatról, országimázsról.

Keresés

Keres

Bejelentkezés

Felhasználó:

Jelszó:

Belépés Regisztráció

IGEN Cikkgyűjtő

Utolsó hozzászólások

  • Nincsenek hozzászólások.

© 2008-2022, IGEN