Miért bliccel a magyar?

2010. március 14. 21:45 Bethlenfalvy Gábor

Történelmi okok és jelenbéli tapasztalatok egyaránt magyarázzák, hogy az állam és az állampolgár közötti viszony Magyarországon miért romlott meg végletesen; miért tekinti legyőzendő ellenségnek mindkettő a másikat. Néhány kellemetlen állítás és kíméletlen következtetés - vállalva az egyoldalúság és elhamarkodottság kockázatát.

 


Adót rendesen befizetni, a buszon jegyet kezelni csak az fog, aki az állam által alkotott szabályokat magára nézve érvényesnek fogadja el. Ennek hiányában a szabályok betartása ideig-óráig kikényszeríthető, de a kiskapuk keresése, a bliccelés attól még össznemzeti szokás és törekvés marad.

1.

A magyar történelem - legalábbis Mohács óta - a gyenge legitimitású uralmak története. A magyar alapmentalitás egyik alapjellemzőjévé vált a hatalom háta mögötti összekacsintó, a magánszférát a nyilvánostól gondosan elkerítő, sőt, rejtegető, az esetleges sikereket a panaszkodás álarca mögé rejtő magatartás. A hivatalos szabályokat persze többé-kevésbé el kell fogadni, tudomásul kell venni, de közben tudjuk, hogy ezek nem a mi szabályaink, hanem az ő szabályai, a hatalomé.

2.

A szocializmus negyven éve elképesztő mértékben fölerősítette ezt az alapmagatartást. Ez alapvetően két okra vezethető vissza. Az egyik ok a tulajdonviszonyok erőszakos megváltoztatása és relativizálása. A földesúr erdejéből fát lopni nem szabad, de azért módjával lehet - tudta ezt mindig az egyszerű ember. De a földesurat azért mégiscsak lehetett személyesen ismerni, akár tisztelni, netán szeretni is, mindenesetre elfogadni - ha nem is őt magát, legalább a rangját. A személytelen kommunista államot és alapértelmezésben csirkefogó képviselőit viszont soha nem lehetett se tisztelni, se szeretni, se elfogadni. A kommunista állam mindig is ellenség volt, közönséges tolvaj, aki maga is mindent lopott, amit a magáénak hazudott. A földesúrtól és a szolgabírótól lopni többé-kevésbé talán bocsánatos bűn lehetett. A kommunista államtól és intézményeitől lopni, képviselőit becsapni nem bűn, hanem erény volt; virtus, amivel visszaszereztünk valamit abból, ami valaha a miénk volt.

A másik ok: a kommunista állam példátlan módon visszaszorított mindenféle magánkezdeményezést, és ellenőrzése alá vonta a magánszférát. Az érvényesülésnek, a kreativitásnak alig-alig volt olyan megnyilvánulási lehetősége, ami ne hágott volna át valamilyen írott, vagy íratlan szabályt. A méltánytalan és súlyosan igazságtalan korlátozások ellen csakis a szabályok kisebb-nagyobb megszegésével lehetett küzdeni, valamint a magánszféra még erősebb védelmével és elszigetelésével, a magánélet „illegalitásba vonulásával".

3.

A rendszerváltás nagyon súlyos adóssága, hogy az állam és az állampolgárok közötti ellenséges viszonyon nem - vagy alig - enyhített. Igaz, a szabadságjogokat - a vállalkozás, az egyesülés a szólás szabadságát - megadta, de két fontos területen alig történt előrelépés: az állam egyrészt elképesztő mértékű adóterhekkel sújtja a polgárait, másrészt az állami szervezetek önkényeskedésében, packázásaiban sem tapasztalható egyértelmű változás.

Szinte hihetetlen, hogy ha mondjuk 100 ezer forintot akarok a fizetésemből kézhez kapni, akkor körülbelül 200 ezer forint értékű munkát kell végeznem a munkáltatómnak; a többit elvonja az állam. Ha a 100 ezer forintból vásárolok valamit, akkor azt még áfaelvonás is sújtja. Ha netán mindennek ellenére még meg tudok spórolni valamennyit, és azt a bankba teszem, kamatadót kell fizetnem. Ha a maradékot kiveszem a bankból, és lakást vásárolok belőle, akkor (az áfán kívül, persze) tulajdonszerzési illetéket kell fizetnem, és ha halálom után a gyermekem ezt megörökli, akkor neki még örökösödési illetéket is. Nincs rá más szó: ez elképesztő, ez hihetetlen. Igazságtalan és elfogadhatatlan, hogy a megtermelt pénzünk csupán kis töredéke fölött rendelkezhessünk szabadon.

Súlyosbítja a helyzetet az állam szerveinek ellenséges magatartása. Alig-alig van közöttünk olyan, akinek ne lennének meg a maga történetei arról, hogy mondjuk a rendőrség, az adóhivatal vagy a tömegközlekedési vállalat hogyan tolt ki velünk, hogyan kötött bele mondvacsinált formai hibákba, hogyan élt vissza erőfölényével, hogyan kényszerített bennünket arra, hogy ártatlanságunkat vagy jogainkat bizonygassuk saját költségünkön, saját szabadidőnkben.

E két ok - a korábban említett történelmi előzményekkel együtt - mára oda vezetett, hogy az államot megint csak ellenségünknek tekintjük. Ellenségnek, mert az a mindennapi tapasztalatunk, hogy az állam is legyőzendő ellenségként tekint ránk. A harc tétje immár nem a szabadságunk, hanem a pénzünk. Az államnak pénz kell, sok-sok pénz, ezért el akarja venni a mi pénzünket. A rendőröket, az adóhivatalnokokat és a BKV-ellenőröket nem arra ösztönzi, hogy tartsák fenn az igazságos rendet, hanem arra, hogy minél több büntetést szabjanak ki, és minél több pénzt szedjenek be - szinte mindegy, kitől. Lehetőleg attól, akitől viszonylag könnyű. Aki kevésbé tud védekezni; legalábbis nyíltan védekezni. Akinek aztán nem marad más eszköze, mint hogy kerülő úton próbáljon magának igazságot tenni, sumákolni, bliccelni.

4.

A fentiekből következik, hogy az állam és az állampolgár közötti, immár végletesen ellenségesnek tűnő viszonyon két eszközzel lehet enyhíteni: az közterhek csökkentésével, valamint az állami szervezetek magatartásának megváltoztatásával. A történelmi előzményekből pedig az következik, hogy a viszony javítása nem lesz könnyű. Több évszázados (jogos) beidegződéseink és közelmúltunk személyes tapasztalatai ugyanis egyaránt az állammal szembeni bizalmatlanságunkat erősítik.

Ezért az államnak kell az első lépéseket megtennie. És ezeknek a lépéseknek nem jelképes, gesztusértékű bizalomerősítő lépéseknek kell lenniük, hanem olyanoknak, amelyek valóban és egyértelműen új alapokra helyezik az állam és az állampolgár viszonyát.

Nem elég a közterheket egy kicsit csökkentgetni; nagyon határozott, nagyon nagy arányú csökkentésre lenne szükség. Egy ilyen lépéssel szemben általában az az ellenérv szokott elhangzani, hogy ez az állami kiadások radikális csökkentését is szükségszerűen magával vonná. Ami pedig azért baj, mert... Miért is baj...? Valami olyasmiért, hogy a magyar ember hozzá van szokva az állami juttatásokhoz, nehezen mondana le róluk, lázadozna, ha nem kapná meg, amit megszokott... Ez a vélekedés azonban valószínűleg téves. A magyar ember nem azért kedveli az állami juttatásokat, mert szeret függésben élni az államtól, hanem épp ellenkezőleg: úgy látja, hogy minden begyűjtött állami juttatás kihasználásával be tud gyűjteni valamit abból, ami eleve neki járt volna, illetve amit tőle vettek el. Azt hiszem, a magyar ember egészen jól meg tudna békélni azzal a helyzettel, ha sokkal kevesebbet vennének el tőle, mint jelenleg, és cserébe fizetnie kellene sok mindenért, amit igénybe akar venni.

Az állami újraelosztás mértékének csökkentésével pedig eleve csökkenne a hatalmuk és befolyásuk azoknak a szerveknek, amelyek ezt az újraelosztást végzik; begyűjtenek, elbírálnak, büntetnek. Egyszerűen kevesebb lenne a konfliktusfelület az állami szervek és az állampolgárok között. Az állami szerveknek a mai gyakorlattal szemben - mely szerint inkább packázzunk fölöslegesen néhány ártatlan emberrel, mint hogy futni hagyjunk egy bűnöst - azt kellene vallaniuk, hogy inkább fusson néhány bűnös, mint hogy egy ártatlan embert ugráltassanak. Ez nem okozna az államnak akkora kárt, ha eleve csökkenne az állam és az állampolgár közötti harc tétje: ha kisebbek az adók, kisebb kárt tudnak okozni az adócsalók.

5.

A fenti gondolatsor feltehetően túl merész; sok fontos mellékkörülményt figyelmen kívül hagy. Nem biztos, hogy az állami berendezkedést, a közteherviselés rendszerét kizárólag a nemzeti karakterből levonható következtetésekre kellene/lehetne építeni.

Az azonban biztos, hogy működő és hatékony állami berendezkedést, közteherviselési rendszert nem lehet létrehozni a nemzeti karakter, a magyar mentalitás, gondolkodásmód és történelmi tapasztalatok figyelmen kívül hagyásával.

 

Hozzászólások:

Kerub 2010. március 14. 22:25:00

VÉGRE új poszt!
Nem szeretnék most a magyarországkitalálók helyében lenni.

k.adam 2010. március 17. 0:04:18

Gondolatébresztő írás. Szintén vállalva az elhamarkodottság kockázatát:

- az állami szervek fent vázolt felelőssége tagadhatatlan.
- ugyanakkor szerintem alapvető szemléletváltásra lenne szükség az állampolgári oldalon is. elsősorban a felelősségek és jogok tisztázására és a civil szerepvállalásra gondolok.
- félek, hogy amíg ez nem történik meg, addig pl az adócsökkentés nem vonná magával az adóelkerülés csökkenését.

Helka 2010. március 17. 13:31:57

Amíg ilyen mértékben, szélességben és mélységben uralkodik a korrupció, addig az egyszerű ember nyugodtan mondhatja, hogy „hol van az én apró stiklim ezekhez képest? Előbb talán söpörjön az állam is a maga házatáján...”

KEA 2010. március 17. 13:36:47

Kiváló összefoglaló!

Néhány gondolatot szeretnék még hozzáfűzni. A harács kivetésének (és behajtásának) van egy erkölcsi alapja is. Közérdekből támogatandó célra kell fordítani (vö. egyházi tized, földesúri kilenced, kormányzati negyed). Ez vonatkozik az állami harácsra (adó, TB stb.), és vonatkozik az üzleti életre is. Adófizetési kötelezettség a számla kiállításával keletkezik, és akkor is fennáll, ha a megrendelő nem fizeti ki azt? (vö. Makovecz csődbemenetele)? Monopolhelyzetben 320 Ft-os jegyárat szedni a számolhatatlan milliárd elsikkasztásának finanszírozására? A biztosító nem fizet avval az indokkal, hogy „nem életszerű” a helyzet, de biztosítási csalásért már nem jelent föl, mert akkor neki kellene bizonyítania, az ügyfél pedig pereskedjen akár öt évig? A bank megállapodik a 'független' közjegyzők kamarájával a hitelszerződés szövegéről, majd az 'egyenrangú és egyenjogú' ügyfél kérésére még egy névelőt sem lehet benne változtatni? Példák tömkelegét lehetne nyilván sorolni, a végtelenségig.

A történelmi és lélektani háttér összefoglalása roppant találó. DE! 1956-ban adott lélektani helyzetben és pillanatban Budapest utcáin egyik percről a másikra jelentek meg a nyitott és őrizetlen lőszeresládák, amelyekben az áldozatok családjainak javára gyűjtöttek, eredményesen. Tartok tőle, hogy hasonló mértékű fordulatnak, legalábbis lelki forradalomnak kell ahhoz bekövetkeznie, hogy az állam-állampolgár viszonya visszarendeződhessen a helyes mederbe. A jelen fennálló rendszer szerintem nem reformálható, nem javítgatható, vagy legalábbis annak időigénye és eredményessége több mint kétséges.

A magam részéről szívesen lemondanék a gázártámogatásról, a családi pótlékról, a gyermeknevelési támogatásról (és sok minden egyéb alamizsnáról), tudomásul véve, hogy a felhasznált termékek uniós átlagos árát kell megfizetnem. De fizessék meg a tanári munkámnak is az uniós átlagárát (legalább!), családi adózás mellett, demográfiai helyzetünket figyelembe véve a gyermeknevelés családi adózáson túli támogatásával...

Végül pedig idézném a halhatatlan szerzőt:

„Most is olyan pimaszul és szemtelenül csalt, olyan szemkápráztató ügyességgel és gyorsasággal, amiért azt hiszem, megérdemelte, hogy hajnalra elnyertem minden pénzét. Ne gondoljátok, hogy én is hamiskártyás vagyok, de ha ököllel és késsel van jogos önvédelem, akkor kártyában is van.”

Kiegészítő kérdés: Létezik jogos önvédelem?

Üdvrivalgással:
KEA.

mép 2010. március 21. 16:03:21

Mindenki akkor érzi jól magát, ha le tudja rendezni dolgait.

Visszaemlékezve 1991 -re, először utaltuk át közterheinket, és a maradék pénzt osztottuk szét. Minden építő számlát kért, mert visszaigényelhette ÁFÁ -ját.

1995 -től emelkedő közterhek miatt már variálni kellett a fennmaradáshoz, egyidejűleg eltűntek a magánmegrendelők, mert korlátozva lett az ÁFA visszaigénylés.

Mai szemmel biztos, hogy az MSZP - SZDSZ szemléletű állam szinte mindenkit kismértékű csalásra kényszerített, hogy csöndben elnézze a nagy csalásokat.

Hogyan lehet 50 milliárd Forinttal csődbe menni...? - stb.

Az államnak kell tisztességesnek lennie először, tisztességes, betartható, példával szemléltetett játékszabályokat - törvényeket - kiadni.

zeugma 2010. március 29. 23:53:42

Kezdetnek az is jó lenne, ha az adókat hagynák úgy, ahogy vannak. Hassanak oda inkább az államnak az állampolgárokkal és a vállalkozókkal való kapcsolatára. Függesszék fel a mondvacsinált okokkal való büntetgetést és irreális pénzbehajtást, a gazdaságnak és a mindennapi életnek az idióta szabályokkal és átláthatatlan bürokráciával való gúzsba kötését, és máris jobb lesz a világ.
Amíg feketemunkáért több százezres bírságot szabnak ki, mert az eladó áthívta a szomszéd boltból az ismerősét, hogy segítsen befűzni a pénztárgép-szalagot (ez volt az „illegális munkavégzés”...), amíg a parkolótársaság fennen hirdeti, hogy nem nekik kell a parkolókból a havat ellapátolni, de szintén több százezerre büntetnek egy autóst, csak mert a hótól nem látta a felfestést, hogy véletlenül rokiparkolóba állt (pontosabban rálógott az autója), amíg a rendőr civil autóval a kocsimra tapadva „tolhat” (gyorsításra kényszeríthet), hogy így a bokorban elbújt traffipaxos kollégája megbüntethessen gyorshajtásért, amíg a monopolhelyzetben lévő szolgáltató beperelhet egy olyan tartozás miatt, amit állítólag egy rég meghalt rokonom „produkált” egy egyébként nem is létező házban, és nyomatékosításként nálam is mindent kikapcsolnak és letiltanak, szóval amíg az ilyen dolgok mindennaposak, addig ne várjanak bizalmat.

Ha az egyszerű ember élete arról szól, hogy folyamatosan meg kell védenie magát az állammal, a rendőrséggel, a jogászokkal, a bankokkal, a helyi és országos hivatalokkal, az adóhatósággal, a mindenféle hatósági ellenőrökkel, a szolgáltatókkal, a kereskedőkkel, a buszvezetőkkel, a rosszindulatú szomszéddal és úgy általában mindenkivel szemben, akkor ott valami nagyon-nagyon nem jól van. Ha bármikor ok és következmény nélkül megverhet a BKV-ellenőr, milliós fiktív számlát verhet rám az áramszolgáltató, békés kávézgatás közben szembepaprikázhat a rendőr, és az élelmiszerbolt jogosan próbálhat eladni nekem romott szalámit, csak mert vagyok olyan lúzer, hogy nem láttam, amikor átcímkézik a lejárati dátumot (tudom, „nem lehetek sikeres ember”), akkor nem fogom magam jól érezni ebben az országban még akkor sem, ha egy fillér adót nem szednének be tőlem.
Manapság szinte nem is lehet létezni ebben az országban anélkül, hogy valamit el ne rontanánk, valamilyen irreális, titokban hozott és betarthatatlan szabályt meg ne szegnénk. De ha mégis létezik olyan ember, aki mindig mindent betartott, az is számíthat rá, hogy bárki bármikor megtámadhatja, átverheti, megbüntetheti, beperelheti, nem létező tartozást követelhet rajta, és utána neki kell a saját ártatlanságát bizonygatnia, sokszor évekig, amíg tönkre nem megy bele a vállalkozása, vagy netán az élete. Közben folyamatosan impotens hivatalokkal csatázik, akik elvesztik a beküldött kérelmeket, képtelenek bármit elintézni vagy bármiről felvilágosítást adni, a saját hibáikat pedig a kedves állampolgárral fizettetik meg.

Ezek után pedig jönnek a hírek, hogy a minket szivató hivatalok, hatóságok és cégek vezetői talicskával tolják ki a milliárdokat, a néhány elkapott ember pofátlanul beleröhög a kamerába, hogy ők semmi rosszat nem csináltak és úgysem ítélik el őket („Nincs Cuslág-ügy!!!”), és közben nekünk sírnak, hogy jaj-jaj, csődbe fog menni a BKV, a rendőrség, sőt az egész ország, ugyan fizessünk már egy kicsivel többet mindenért.

Ezek után jön az, hogy hová tették az adónkat, ki merre és mennyit sikkasztott el abból is, és miért van a csőd szélén gyakorlatilag minden, amit az adónkból finanszírozni kéne (egészségügy, utak, bármi), ha már egyszer a fél fizetésünket elviszi az adó, és minden után ötszörösen fizetünk (lásd a posztban vázolt esetet).

És az adócsökkentésről még mindig nem beszéltünk...

törzsmókus 2011. április 3. 2:59:48

amikor a (nagyon) magas rangú kormánytisztviselő felesége felháborodottan meséli, hogy reggel 6kor ellenőr jött a buszon – már semmin sem csodálkozom.
mert hogy az ellenségtől lopni kell, azzal nem értettem egyet, de megértettem a logikáját. de most már elvileg _ők_ az állam. ...!?...

A.N.H. 2011. április 3. 19:03:57

Attól tartok, KEA-nak van igaza: forradalom kell. És én úgy látom, nem elég a lelki, és nem elég a mostanában 2/3-os forradalomnak nevezett átalakulás sem. A magyar ember lelkéből a katarzis hiányzik, a megtisztulás, a nagy „fejfelemelés”, ami a jelenlegi helyzetben - azt gondolom - csak valamilyen átütő, radikális esemény által következhet be. Valami teljesen újtól, amitől mindenkinek eláll a lélegzete. Bárcsak meg tudna győzni valaki az ellenkezőjéről.

ScottLig 2017. augusztus 27. 16:29:52

Macburn mac 10.3 or laterub

amexver.exblog.jp/27018317/
Corel 9900 65285 00 pinnacle studio 16 plus
missearchso.exblog.jp/26979619/
Teaching tips for kids with dyslexia grades pk 8
lirares.exblog.jp/27031590/
vorsrotligh.exblog.jp/27025013/
<a href=„http://gaeclasvec.exblog.jp/27004081/”>Fantasybound v1.1 beta setup</a>
<a href=http://singtrigbu.exblog.jp/27050988/>Windows vista activation key crack</a>

ScottLig 2017. augusztus 30. 20:21:24

Clipart originals borders ornaments

raibrinotti.7m.pl/suvimubam/deskcalc-business-pro-v427-key-generator.html
Microsoft windows server 2016 standard p73 03883
skiminanfrees.7m.pl/wesokuvir/tom-clancy-s-rainbow-six-vegas-2-trainer-v-103.html
Microsoft visio standard version 2016 academic edition
midhaggfine.7m.pl/sukyketaj/mortal-kombat-project-41-fatalities-list.html
midhaggfine.7m.pl/gogamiw/nero-keygen-all-versions-tested.html
<a href=„http://franhandsighve.7m.pl/zulenad/my-lan-viewer-v4-16-0-incl-crack.html”>my lan viewer v4 16 0 incl crack</a>
<a href=http://olidebche.7m.pl/hizimimuk/windows-7-rtm-leaked-file-with-activation-crack.html>windows 7 rtm leaked file with activation crack</a>

ScottLig 2017. szeptember 8. 7:15:54

A perfect flame animated theme

tranvabtiasub.7m.pl/cebyzymo/tonys-amateur-tapes-4-scene-1-b-fiona-wmv.html
Sellfolio 4.0 complete best value edition
raibrinotti.7m.pl/kegiwoqim/winpdfeditor-v2-0-1-incl-keygen-fmlove.html
Amazing designs embroidery solutions toile collection i
franhandsighve.7m.pl/zulenad/adobe-indesign-cc-91-update.html
gueketepcci.7m.pl/zobyqejy/tc-755a-vi7pack-174tfile-ru.html
<a href=„http://gautrepcardty.7m.pl/taqykazoj/teamviewer-65-with-licence-code-generator.html”>teamviewer 6.5 with licence code generator</a>
<a href=http://skiminanfrees.7m.pl/pijodi/norton-internet-security-2017-19-0-0-128-nl.html>norton internet security 2017 19 0 0 128 nl</a>

ScottLig 2017. szeptember 9. 7:34:58

Better burn . . . better buns

adelun.5v.pl/zuvuho/stanton-mix-v1-2-23-union.html
Laplink gold hostremote fg lgd000 rt us
taiprocwhiife.7m.pl/muluxyti/extra-youtube-downloader-converter-717.html
Resumemaker with career planning
tioxelsbernu.7m.pl/wuhur/convert-all-media-converter.html
cosurbirdsasth.7m.pl/cyqymibac/utocad-2017-32-bits-finalfull-dvdmultilenguaje.html
<a href=„http://phisembvers.5v.pl/mirixykej/scribus-141-windows-32-bit.html”>scribus 1.4.1. windows 32 bit</a>
<a href=http://tranvabtiasub.7m.pl/vymul/internet-download-manager-518b.html>internet download manager 5.18b</a>

ScottLig 2017. szeptember 9. 23:36:44

Childrenss dicitonary homewk

tadustgaro.7m.pl/pybelylih/lingvosoft-ukrainian-platinum-dictionaries-software-package.html
Hallmark valentines bok6179 if you love them bug em fun notes for kids book
preseagdisu.7m.pl/tujypejeb/winrar-420-serbian-32bit-64bit-genuine-key.html
Dataviz maclinkplus deluxe v14.0 765205 012016
swasarinsy.7m.pl/rejohepul/avg-85-internet-security-2018-key-keygen-v226-avg.html
wdigavinal.7m.pl/xyduje/convertxtodvd-v4094222017-serials-by-chattchitto.html
<a href=„http://liahartmenco.7m.pl/gededafe/kaspersky-internet-security-2017-great-key-activation-code-crack.html”>kaspersky internet security 2017 great key activation code crack</a>
<a href=http://tithergunsry.7m.pl/qeqirifiv/life-insurance-risk-management-essentials-eaa-series.html>life insurance risk management essentials (eaa series)</a>

ScottLig 2017. szeptember 10. 21:38:43

The ultimate 3 d skeleton

https://storify.com/mispphosynchli/chordwizard-software-songtrix-gold-3-01c-incl-keyg
Solidworks student edition2016 2016
https://storify.com/gumdrecnica/windows-xp-pro-sp3-5508-vista-aero-v3-dave3737
Lingvosoft talking picture dictionary 2016 german japanese kana software for pocket pc
https://storify.com/unlatiti/adobe-dreamweaver-cs3-full
https://storify.com/ealspitelsec/michael-w-smith-2017-healing-rain-album
<a href=„https://storify.com/wasoranes/internet-download-manager-vr-6-4-8-66-keygen-full-”>Internet download manager vr 6 4 8 66 keygen full cracked</a>
<a href=https://storify.com/smaridoltan/royal-envoy-ii-ce-full-precracked-foxy-games>Royal envoy ii ce full precracked foxy games</a>

Wadimdow 2017. november 9. 16:23:03

viagra naturale peperoncin

viagralkp.com/ - viagra cheap

<a href=„http://viagralkp.com/”>buy generic viagra</a>

discount viagra samples

Sokowadow 2017. november 9. 23:51:10

buy generic viagra sydney

<a href=http://viagragenericvas.com/>viagra online</a>

<a href=„http://viagragenericvas.com/”>viagra online</a>

viagra en gel

Wadimdow 2017. november 10. 2:54:20

the best place viagra buy

viagralkp.com/ - buy viagra

<a href=„http://viagralkp.com/”>generic viagra online</a>

viagra pricing canada

Sokowadow 2017. november 10. 14:33:05

take viagra with yohimbe

viagragenericvas.com/ - viagra online

<a href=„http://viagragenericvas.com/”>generic viagra online</a>

viagra pack

Wadimdow 2017. november 10. 21:02:12

viagra shop in melbourne

viagralkp.com/ - viagra online

<a href=„http://viagralkp.com/”>buy viagra</a>

wow)) buy cheap viagra now

Svetadow 2017. november 11. 2:23:08

click now 100mg viagra cost

<a href=http://viagralke.com/>buy viagra</a>

<a href=„http://viagralke.com/”>online viagra</a>

can you cut viagra in half

Sokowadow 2017. november 11. 2:40:50

vergleich viagra ciali

viagragenericvas.com/ - cheap viagra

<a href=„http://viagragenericvas.com/”>viagra cheap</a>

no viagra usa perscriptions

Wadimdow 2017. november 11. 11:00:27

buy one pill viagra online

viagralkp.com/ - viagra online

<a href=„http://viagralkp.com/”>buy viagra online</a>

viagra 100mg euro

Sokowadow 2017. november 11. 13:26:39

reviews on viagra soft

viagragenericvas.com/ - cheap viagra

<a href=„http://viagragenericvas.com/”>buy viagra online</a>

can you take viagra as needed

Wadimdow 2017. november 11. 15:38:14

only today mexico viagra

viagralkp.com/ - buy generic viagra

<a href=„http://viagralkp.com/”>buy viagra online</a>

viagra low cost uk

Svetadow 2017. november 11. 22:07:01

donde venden viagra madrid

<a href=http://viagralke.com/>buy generic viagra</a>

<a href=„http://viagralke.com/”>online viagra</a>

propecia o viagra

Wadimdow 2017. november 12. 0:39:28

viagra naturale peperoncin

viagralkp.com/ - buy viagra

<a href=„http://viagralkp.com/”>buy viagra</a>

viagra varata

Sokowadow 2017. november 12. 5:01:22

viagra ou cialis 2012

<a href=http://viagragenericvas.com/>buy viagra online</a>

<a href=„http://viagragenericvas.com/”>cheap viagra</a>

compre viagra tienda segura

Wadimdow 2017. november 12. 6:57:16

i can buy viagra generic

viagralkp.com/ - cheap viagra

<a href=„http://viagralkp.com/”>cheap viagra</a>

where can i buy viagra cream

Pletnewdow 2017. november 12. 13:20:55

very good site viagra aus usa

<a href=http://viagraonlinefas.com/>viagra cheap</a>

<a href=„http://viagraonlinefas.com/”>online viagra</a>

natural supplement viagra

Daniladow 2017. november 12. 14:10:11

cialis 20mg online uk

<a href=http://cialisonlinefas.com/>generic cialis online</a>

<a href=„http://cialisonlinefas.com/”>generic cialis online</a>

cialis osto

Daniladow 2017. november 12. 14:12:13

achat cialis lilly le canada

<a href=http://cialisonlinefas.com/>buy cialis online</a>

<a href=„http://cialisonlinefas.com/”>buy cialis</a>

quick order cialis online

Chernyshkovadow 2017. november 13. 8:23:02

rischi viagra online

viagracheapql.com/ - viagra online

<a href=„http://viagracheapql.com/”>buy viagra</a>

can too much viagra kill you

Pletnewdow 2017. november 13. 9:00:48

viagra sold in london

<a href=http://viagraonlinefas.com/>viagra online</a>

<a href=„http://viagraonlinefas.com/”>viagra online</a>

pharmacy prices on viagra

Yapparovadow 2017. november 14. 4:33:21

cheap viagra shipped overnight

viagraonline100mgs.com/ - cheap viagra

<a href=„http://viagraonline100mgs.com/”>buy generic viagra</a>

controindicazioni viagra

Pletnewdow 2017. november 14. 8:29:04

buy viagra miami.

<a href=http://viagraonlinefas.com/>viagra online</a>

<a href=„http://viagraonlinefas.com/”>buy viagra online</a>

costo viagra uk,

Yapparovadow 2017. november 14. 15:02:36

just try! best price on viagra

viagraonline100mgs.com/ - buy generic viagra

<a href=„http://viagraonline100mgs.com/”>buy generic viagra</a>

venta de viagra falsa

Evelinadow 2017. november 14. 22:24:59

cialis generic 20 mg price

<a href=http://canadiancialisus.com/>generic cialis online</a>

<a href=„http://canadiancialisus.com/”>cialis online</a>

buy cialis seattle online

Yapparovadow 2017. november 15. 1:45:32

viagra correct dosage

viagraonline100mgs.com/ - generic viagra online

<a href=„http://viagraonline100mgs.com/”>online viagra</a>

buy viagra cheap fast

Pletnewdow 2017. november 15. 7:12:41

real viagra online usa

<a href=http://viagraonlinefas.com/>online viagra</a>

<a href=„http://viagraonlinefas.com/”>cheap viagra</a>

viagra price china

Szólj hozzá!

Név: (kötelező)

Ábra:

Ha van felhasználó neved, inkább jelentkezz be! Ha nincs, inkább regisztrálj!

Küldés

Leírás

Milyen Magyarország? Milyenek a magyarok? Gondolatok nemzettudatról, országimázsról.

Keresés

Keres

Bejelentkezés

Felhasználó:

Jelszó:

Belépés Regisztráció

IGEN Cikkgyűjtő

Utolsó hozzászólások

© 2008-2017, IGEN